Нашите Месечни Такси

Фирми НЕРЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Брой документи месечно Цена за фирми, извършващи услуги Цена за фирми, извършващи търговия Цена за фирми, извършващи производствена дейност
До 20 документа
100
150
200
До 40 документа
150
200
250
До 80 документа
190
240
290
До 120 документа
230
270
320
Над 120 документа
по договаряне
по договаряне
по договаряне

Фирми РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Брой документи месечно Цена за фирми, извършващи услуги Цена за фирми, извършващи търговия Цена за фирми, извършващи производствена дейност
До 20 документа
200
220
280
До 40 документа
250
280
320
До 80 документа
300
320
380
До 120 документа
350
380
460
Над 120 документа
по договаряне
по договаряне
по договаряне

Цените на горепосочените услуги важат за фирми с персонал до 1 човек.

Цени на ТРЗ и Личен състав

Брой осигурени лица Месечно възнаграждение
2 души
10
3 - 5 души
40
6 - 10 души
70
Над 10 души
по договаряне

Всички цени са в български лева БЕЗ ДДС и са крайни за клиента !

Забележка: Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, фискален касов бон към приходна фактура, разходна фактура или разходен документ, сметки за изплатени суми, протоколи и други. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.
Цените на счетоводни услуги за фирми с: чуждестранно участие, търговия с автомобили и други стоки втора употреба, туристически услуги, строителство, транспорт и други са с 50 % по високи от горепосочените поради спецификата им на обработване.

Цените на горепосочените счетоводни услуги се отнасят за фирми с оборот до 50 000,00 лв.на месец.

При по-голям месечен оборот се добавят следните суми:

Месечен оборот Увеличение на стандартната месечна такса
От 50 000 лв. до 100 000 лв.
200 лв. към месечната такса
От 100 000 лв. до 200 000 лв.
600 лв. към месечната такса
От 200 000 лв. до 300 000 лв.
1 000 лв. към месечната такса
Над 300 000 лв.
1 000 лв + 400 лв.за всеки следващи 100 000,00 лв. към месечната такса

Само за първият месец от годината, в който се формира оборот над 50 000,00 лв. не се заплаща допълнителна месечна такса.

  • Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:
До 2 придобивания/ изпращания на месец 20 лв.
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец
40 лв.
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец
60 лв.
От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец
60 лв.
Над 20 придобивания/ изпращания на месец
100+5 лв. за всеки ред над 20
  1. Изготвяне на документи за кандидатстване за заеми – 100лв.
  2. Документи за подновяване на заеми – 100лв.
  3. Изготвяне на документи за кандидатсване за лизинг – 100лв.
  4. Взимане на документи от офиса на клиента – 30 лв

Цени на счетоводни услуги за годишно данъчно и счетоводно приключване на фирми без договор за абонаментно счетоводно обслужване:

Брой документи Цена на годишно счетоводно приключване
до 50 док.
200 лв.
от 51 до 100 док.
300 лв.
от 101 до 200 док.
400 лв.
над 201 док.
по договаряне

Безплатна регистрация по ЗДДС на нови клиенти, при сключване на договор за счетоводство и счетоводни услуги с нашата счетоводна къща за срок от една или повече години.
Изготвяне и подаване на нулеви Справки – декларации по ЗДДС – 50.00 лв./ декларация